Infographic - Đặc sắc Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2024

ĐNO - Cùng với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Giải Golf châu Á và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Lễ hội Quán Thế Âm được xác định là 1 trong 4 sự kiện văn hóa - lễ hội điểm nhấn của Đà Nẵng. Lễ hội không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của di tích cấp quốc gia đặc biệt - Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, mà còn là kênh thông tin quan trọng, tạo cầu nối để quảng bá hình ảnh thành phố đến khắp mọi người trên đất nước và thế giới.

 

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.