Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc

.

ĐNO - Thành phố hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 một cách an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót.

 
QUỐC CƯỜNG
;
;
.
.
.
.
.