Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

.

ĐNO - Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

QUỐC CƯỜNG
;
;
.
.
.
.
.