Diễu hành xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm

.

ĐNO - Trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-3 (nhằm ngày 16, 17, 18 tháng 2 Âm lịch), Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tổ chức hoạt động diễu hành xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Video: XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG
6 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Chùa Quán Thế Âm, Chùa Hải An, Chùa Từ Tâm và Chùa Thái Sơn.
6 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Chùa Quán Thế Âm, Chùa Hải An, Chùa Từ Tâm và Chùa Thái Sơn.

 

Nội dung trang trí thể hiện nội dung, ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, những thành tựu, hình ảnh về Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung; đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.
Nội dung trang trí thể hiện nội dung, ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, hình ảnh về Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung; đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.
Các xe khi tham gia diễu hành phải đủ điều kiện theo Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ. Trong quá trình lưu thông phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về vận hành hệ thống trang trí, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông.
Các xe khi tham gia diễu hành tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ. Trong quá trình lưu thông bảo đảm an toàn tuyệt đối về vận hành hệ thống trang trí, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông.
Công an quận phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Công an thành phố Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường diễu hành xe hoa; tổ chức phối hợp kiểm tra, diễn tập và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, điều kiện phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau khi tổ chức các đoàn xe hoa diễu hành.
Công an quận phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Công an thành phố Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường diễu hành xe hoa; tổ chức phối hợp kiểm tra, diễn tập và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, điều kiện phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau khi tổ chức các đoàn xe hoa diễu hành.
Thời gian diễu hành từ 18 giờ đến 20 giờ trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-3 (nhằm ngày 16, 17, 18 tháng hai Âm lịch).
Thời gian diễu hành từ 18 giờ đến 20 giờ trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-3 (nhằm ngày 16, 17, 18 tháng 2 Âm lịch).

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG 

;
;
.
.
.
.
.