Những dấu ấn của lễ hội Quán Thế Âm 2023

.

ĐNO - Diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 10-3, lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 có 32 hoạt động tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong cả phần lễ và hội. Lễ hội kết thúc để lại nhiều ấn tượng về một lễ hội văn hóa tâm linh mang đậm tính nhân văn của thành phố Đà Nẵng.

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG
;
;
.
.
.
.
.