Đồng lòng, quyết tâm nêu cao trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển thành phố

.

Năm 2023, đánh dấu một năm đầy khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng Ảnh: Ngọc Phú
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng Ảnh: Ngọc Phú

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Báo Đà Nẵng có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN VĂN QUẢNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố về những kết quả đạt được trong năm 2023 và qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, cũng như 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

* Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố tập trung nhiều nguồn lực, triển khai quyết liệt chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng chí có thể cho biết những kết quả đạt được?

- 2023 là năm tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước những khó khăn, thách thức cũng như thời cơ, thuận lợi đan xen, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp để triển khai quyết liệt chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện bài bản và đi vào chiều sâu. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới trên địa bàn thành phố; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố bảo đảm yêu cầu và sát tình hình thực tiễn; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và đang triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, nhất là tăng cường việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng kế hoạch, bảo đảm cân đối, hài hòa. Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.844 đảng viên mới, đạt 3,09% so với tổng số đảng viên đầu năm. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, bước đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Kinh tế thành phố từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đang chịu tác động lớn từ các ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thế giới; một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm; quy mô nền kinh tế thành phố năm 2023 ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2022. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với động lực là công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với xây dựng nền kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh.

Theo đó, thành phố năm thứ tư liên tiếp (2020-2023) đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam; năm thứ ba liên tiếp (2020-2022) xếp hạng Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh khối các tỉnh, thành phố và dẫn đầu cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; năm thứ hai (2020, 2022) nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); tiếp tục tập trung tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển của thành phố, đồng thời tập trung xây dựng thể chế làm nền tảng, cơ sở cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng triển khai thực hiện bảo đảm với nhiều chính sách vượt trội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau khi nhậm chức và vào thăm, làm việc với thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau khi nhậm chức và vào thăm, làm việc với thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Ngày 27-10-2023, đồng chí Bí thư Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Đồng chí Bí thư kỳ vọng gì thông qua triển khai chỉ thị này trong toàn Đảng bộ thành phố?

- Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay.

Hệ quả và sự tác động của vấn đề trên là rất lớn, không chỉ phủ nhận những thành tựu, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị mà là nguyên nhân chính gây nên sự giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp thành phố; đặc biệt là ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc kịp thời nhận diện và có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên là vô cùng cấp thiết đối với thành phố trong tình hình hiện nay.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và quyết định ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, qua đó, kịp thời nhận diện 10 biểu hiện để các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tự đối chiếu, tự soi, tự sửa; đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian đến.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình để tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố và phát động phong trào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn” trong thực thi công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Thông qua đó, yêu cầu cao nhất đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu phải quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TU, đặc biệt là đối chiếu với 10 biểu hiện để chủ động phát hiện và triển khai các giải pháp khắc phục kịp thời.

Thứ hai, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiến hành rà soát, bổ sung, lồng ghép các nội dung triển khai vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31-8-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng cấp mình.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nhất là các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 34-CT/TU.

Thứ tư, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết hợp giữa “xây” và “chống”, thường xuyên theo dõi, kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm khi có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương, thờ ơ, vô cảm, sợ trách nhiệm, đặc biệt là né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ là nội dung thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất; quy định chế tài cụ thể và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm, làm cơ sở để đánh giá, nhận xét, xem xét trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn và tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, giám sát của nhân dân thành phố, Chỉ thị số 34-CT/TU sẽ đi vào cuộc sống và làm chuyển biến nhận thức đến hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố. Qua đó, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại và đáng sống, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân và Trung ương giao phó.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà đơn vị thi công Cảng Liên Chiểu.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà đơn vị thi công Cảng Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Để tiếp thêm “sinh lực” cho thành phố phát triển trong thời gian đến theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3-11-2022 về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá. Vậy, thành phố có những chuẩn bị gì cho vấn đề này thưa Bí thư Thành ủy?

- Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu đến năm 2030: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống…”.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quốc tế quy mô cấp vùng, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng, hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu...

Bám sát các mục tiêu đó, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện; đồng thời, thời gian qua, thành phố đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố trong thời gian đến, nhất là: Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 11-2023, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xem xét, cho phép thành phố áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị và cho phép thành phố được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù.

Theo đó, tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xác định: “Giao Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.” Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10187/VPCP-QHĐP đề nghị thành phố phối hợp với với các bộ, ngành liên quan của Trung ương khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 để báo cáo Chính phủ.

Đồng thời, thành phố đang tập trung phối hợp Ban Kinh tế Trung ương triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và dự kiến trong tháng 3-2024 sẽ báo cáo Bộ Chính trị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và đề xuất Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Trong đó, thống nhất chủ trương xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đầu tư, đô thị, đất đai, tài nguyên, ngân sách… để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là những căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố kiến nghị với các cơ quan Trung ương sớm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 7, bên phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ chủ chốt thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 7, bên phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ chủ chốt thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

*Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố chọn chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu này?

- 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố năm 2024 và chủ đề công tác: “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Để triển khai có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%, thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ thành phố. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi, tham nhũng.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tập trung sơ kết 5 năm Nghị quyết số 43-NQ/TW, trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và thống nhất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Qua đó, đề ra các giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá về phát triển kinh tế; ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù của thành phố mang lại hiệu quả cao, có tính động lực, lan tỏa để triển khai hiệu quả các định hướng, giải pháp phát triển thành phố thời gian đến.

Thứ ba, tập trung rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố. Tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, bản án. Triển khai hiệu quả Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, nhất là vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung. Chủ động làm việc với nhà đầu tư lớn, chiến lược, đồng hành cùng nhà đầu tư trong tháo gỡ vướng mắc để xúc tiến đầu tư, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, nhất là dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024. Trên cơ sở đó, rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đảm bảo thống nhất với Quy hoạch thành phố. Khẩn trương lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu còn lại theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024. Bố trí nguồn lực bảo đảm công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị đồng bộ; tập trung rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả và có kế hoạch sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn thành phố.

Thống nhất chủ trương xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đầu tư, đô thị, đất đai, tài nguyên, ngân sách… để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị”

Thứ tư, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hướng đến hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số, gắn với phát huy vai trò khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, tập trung xây dựng Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố; trước mắt, nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực thiết kế chip bán dẫn; xem xét đưa vào sử dụng thử nghiệm một số sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ở các vườn ươm tạo như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo…, bổ sung nội dung vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo vào chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hợp tác quốc tế trong năm 2024 và những năm tiếp theo; tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên lĩnh vực thiết kế vi mạch và bán dẫn, đóng gói và kiểm thử đầu tư vào Đà Nẵng. Đây là một trong những nền tảng, cơ hội hết sức quan trọng để thành phố đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ năm, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các chính sách, chương trình nhân văn về “thành phố 5 không, 3 có, 4 an”. Hoàn thành quy hoạch tu bổ di tích và xúc tiến kêu gọi đầu tư Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2; hoàn thành cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ, Công viên 29 Tháng 3, Quảng trường trung tâm; triển khai dự án Dòng sông ánh sáng. Tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024, Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á… Tiếp tục đầu tư, bố trí các nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế gắn với phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, bảo đảm kịp thời thuốc và vật tư y tế; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Thứ sáu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để làm cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm ma túy, công nghệ cao và ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đầu tư hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông minh gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

*Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy có những gửi gắm gì đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố?

- Nhân dịp đầu năm mới 2024 và trước thềm Xuân Giáp Thìn, tôi mong muốn và tin tưởng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, thấy rõ trách nhiệm, cùng với khát vọng cống hiến để vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại như mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy về cuộc trao đổi này! 

NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.