Chính trị - Xã hội

Cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng chất phóng xạ

12:12, 02/04/2008 (GMT+7)

Chiều ngày 1-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử, vừa được thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII.

Ý kiến các đại biểu đều thống nhất với kết cấu chung của luật với trọng tâm là tập trung quy hoạch, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian đến. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng, luật cần phải cụ thể hóa trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc mua bán sử dụng, vận chuyển chất phóng xạ.

Về việc miễn giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu công nghệ cao và các lĩnh vực khác của năng lượng nguyên tử, phải có tính thống nhất và ưu tiên theo tinh thần của Luật Khao học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, công tác quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng giao cho Bộ Xây dựng là chưa phù hợp, cần cân nhắc lại. Bên cạnh đó, cũng cần có tiêu chí về phân biệt các mức độ sự cố của bức xạ để có hướng giải quyết sớm.                                  

T.S

.