Chính trị - Xã hội

Hội nghị trù bị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN

07:27, 24/08/2010 (GMT+7)

Ngày 23-8, Hội nghị trù bị các Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN (SEOM) đã diễn ra tại Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các Hội nghị liên quan. Trưởng SEOM Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương, Lê Quang Lân điều hành Hội nghị.

Các Trưởng đoàn Quan chức Cao cấp về kinh tế tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Quan chức SEOM đã rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28-8-2010 tại Đà Nẵng. Hội nghị SEOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các Bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này.

Trong số các dự thảo văn kiện dự kiến trình các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, đáng chú ý có 3 văn kiện là Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42), Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội đồng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 24 (AFTA Council) và Báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN lần thứ 13 (AEM-AIA 13).

Ngoài các nội dung trên, các Quan chức SEOM cũng thảo luận và tiếp tục hoàn thiện các văn kiện cho Hội nghị tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế các nước đối tác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Niu-di-lân, Ấn Độ, EU và Nga. Thông qua những hoạt động và nội dung đã chuẩn bị tại Hội nghị này, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sắp đến sẽ đánh giá việc thực thi các hiệp định khu vực thương mại tự do, thảo luận các biện pháp thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận thương mại mới và xác định hướng hợp tác lớn giữa ASEAN với các đối tác, tiến tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN phát triển năng động và bền vững.

Tin và ảnh: M.HẠNH

.