.

Xây dựng nguồn nhân lực: Tầm nhìn xa

.
Từ Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ thành phố đã đề ra chủ trương tạo bước đột phá về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, mà trước tiên là bắt đầu từ đội ngũ cán bộ.
 
Mô tả ảnh.
Cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đang giới thiệu giống hoa lan. Đây là nơi thu hút nhiều nhân lực chất lượng cao tại Đà Nẵng.
 
Với chủ trương này, Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính” ban hành năm 2006 đã thực sự thổi một “luồng gió mới” vào công tác cán bộ của thành phố, đưa ra triển khai chương trình “Đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài” để bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ có chất lượng, được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến và phục vụ trong những cơ quan, ban, ngành... mà thành phố muốn tạo chuyển biến thực sự trong xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng.

Phát huy những kết quả ban đầu, thành phố đã dần hoàn chỉnh về bộ máy tổ chức, cơ chế đào tạo, công tác... nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, trong đó có cả việc đào tạo đại học và sau đại học, ở trong và ngoài nước bằng nguồn ngân sách thành phố. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố được hình thành nhằm làm “đầu mối” thống nhất các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thành phố một cách bài bản, khoa học; trong đó có việc theo dõi, nắm bắt tình hình của học viên trước, trong và sau đào tạo cũng như mở rộng liên kết đào tạo trong và ngoài nước. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã khẳng định thêm vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cũng như cơ quan chức năng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng việc quyết định phê duyệt Đề án 922 với mục tiêu “xây dựng và tạo nguồn cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi, góp phần thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 26-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhờ cách làm bài bản và quyết liệt đó, đến nay, theo thống kê, đã có gần 400 học viên tham gia với 85 học viên đào tạo sau đại học, gồm 19 tiến sĩ và 66 thạc sĩ. Trong đó, 122 học viên sau khi tốt nghiệp đã được phân công công tác tại các đơn vị, sở, ban, ngành của thành phố. Theo ghi nhận ban đầu từ các cơ quan chức năng, thì đội ngũ này đã có tư duy và cách làm việc năng động, sáng tạo, đầy trách nhiệm, hứa hẹn những kết quả tích cực sẽ mang lại thông qua quá trình công tác của họ.

Bên cạnh đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bằng ngân sách thành phố, chính sách thu hút nhân tài cũng đã động viên, lôi kéo được người giỏi ở những địa phương khác đến với Đà Nẵng. Đến nay, theo cơ quan chức năng, có hơn 900 người đã được thành phố tiếp nhận về theo chủ trương này, trong đó có 10 tiến sĩ, 144 thạc sĩ... Điều quan tâm của đội ngũ cán bộ này, chính là môi trường làm việc tích cực cùng những chính sách ưu đãi hợp lý trong điều kiện hiện nay là yếu tố tác động mạnh mẽ để họ yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho thành phố.

Trong chủ trương đẩy nhanh và mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển với mục tiêu đưa Đà Nẵng “về đích sớm” (trước năm 2020) trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đã đưa ra hướng đột phá “Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao”. Hướng đột phá này đã được cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố.
 
Chương trình này đã đưa ra nội dung chủ yếu là: Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố; trong đó lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu; tập trung các nguồn lực xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trở thành trường THPT chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia; phối hợp với Đại học Đà Nẵng xúc tiến mạnh mẽ việc thành lập Trường Đại học Việt-Anh theo chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng...

Như vậy, có thể thấy, bắt nguồn từ thực tiễn, việc xây dựng chủ trương, chính sách và triển khai nhanh chóng, kịp thời, hợp lý đã đáp ứng được việc xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao ban đầu trên địa bàn thành phố. Chủ trương, chính sách này đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn phát triển của thành phố; từ việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đến đội ngũ chuyên gia, công chức, viên chức... Hy vọng từ nền tảng vững chắc này, một đội ngũ nhân lực có chất lượng đến chất lượng cao sẽ được hình thành đông đảo, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và vững chắc của thành phố trong một tương lai không xa.

Bài và ảnh: ANH QUÂN
;
.
.
.
.
.