.
Nghị quyết Đại hội XX vào cuộc sống

Góp phần cho thành phố an bình

.

Trong những năm qua, các lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn thành phố đã bám sát tình hình quần chúng, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

LLVT tổ chức đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch; từng bước giảm thiểu hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo ra sự ổn định về chính trị, đồng thuận trong nhân dân và tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân.

Đặc biệt, các LLVT thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở; tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU, Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tham gia các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp giúp đỡ đồng bào bị bão, lụt.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn, huy động 4.272 lượt cán bộ, chiến sĩ, với hơn 30.000 ngày công, làm 24.273m đường bê-tông nông thôn, nạo vét 1.320m kênh mương; xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc trị giá 340 triệu đồng; sửa chữa 10 căn nhà cho hộ gia đình chính sách; xây dựng 44 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” trị giá 3,6 tỷ đồng. Hỗ trợ con vật nuôi, phương tiện sinh kế, trị giá 1,18 tỷ đồng cho 105 hộ nghèo (đến nay đã xóa nghèo 73 hộ); tổ chức thăm, tặng 1.750 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, học sinh nghèo trị giá 687,5 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chọn xã Hòa Bắc để LLVT thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, ngoài việc giúp xã Hòa Bắc giữ vững tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, an ninh, trật tự xã hội, đã giúp địa phương hoàn thành thêm 4 tiêu chí nông thôn mới là: giao thông, nhà ở, hộ nghèo và môi trường. Bộ đội Biên phòng thành phố đã thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng”, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” khi công tác ở địa bàn; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong kiểm tra, kiểm soát, xuất nhập cảnh, phương tiện tại cửa khẩu cảng và các trạm kiểm soát Biên phòng.

Trong 5 năm qua, đã tổ chức 1.350 buổi tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển nhất là tình hình liên quan đến Biển Đông, về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đã trực tiếp hỗ trợ cho 57 hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn quận Thanh Khê và các phường biên giới biển với số tiền 235 triệu đồng; cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ 121 thiếu niên hư vi phạm pháp luật, đến nay đã có 105 em tiến bộ trở thành thanh niên tốt, được giới thiệu vào trường đào tạo nghề của thành phố; triển khai kế hoạch làm 3,5km đường bê-tông nông thôn, hỗ trợ sinh kế cho 42 hộ nghèo với tổng số tiền 410 triệu đồng, tham gia 2.200 ngày công lao động…

Lực lượng Công an tập trung giữ gìn an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, làm tốt công tác hòa giải, giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự.

Phối hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tranh thủ các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần tạo sự đồng thuận, gắn bó giữa chính quyền với các chức sắc tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo.

Xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay và bước đầu đã nhân rộng trên địa bàn thành phố, như: mô hình “Tiếng loa an ninh”, “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội từ thiện được chú trọng, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà chính sách, vận động xây mới 100 nhà cho người nghèo...

Với những cách làm cụ thể, sáng tạo và hiệu quả, các LLVT trên địa bàn thành phố đã không những góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, để Đà Nẵng xứng đáng là thành phố yên bình, đáng sống.

Phạm Xuân Thảo

;
.
.
.
.
.