.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII

.

ĐNĐT - Sáng 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII như sau:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí:

 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

1. Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư

2.  Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

3. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

4. Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ

7. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8. Đinh Thế Huynh - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

9. Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội

11. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Trần Quốc Vượng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng

13. Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ

14. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

15. Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao

16. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

17. Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM

18. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông vận tải

19. Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm :

1. Đồng chí Lương Cường
2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên
3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng
2. Đồng chí Mai Trực
3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải
4. Đồng chí Sa Như Hòa
5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn
7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân
8. Đồng chí Tô Quang Thu
9. Đồng chí Trần Cẩm Tú
10. Đồng chí Nguyễn Công Học
11. Đồng chí Võ Minh Khương
12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh
13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà
14. Đồng chí Hà Quốc Trị
15. Đồng chí Cao Văn Thống
16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng
17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường
18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp
20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam
21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Trong lễ ra mắt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn đại biểu đã tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao trọng trách lớn lao và khẳng định "Bộ chính trị sẽ cố gắng và vượt qua mọi thách thức trong thời gian tới".

"Ban Chấp hành Trung ương khoá XII hứa cùng toàn Đảng, Toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Tổng bí thư nói.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội XII của Đảng.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội XII của Đảng.

8h45, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc đại hội. Sau hơn 8 ngày làm việc, Tổng bí thư đánh giá Đại hội XII hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình, đã thảo luận sôi nổi, thắng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện, báo cáo chính trị.

Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

N. THÀNH - V. DŨNG

 

;
.
.
.
.
.