.
HỌP BÁO VỀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Không có dân chủ nào hơn"

.

ĐNĐT - 9g10 phút, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào phòng họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra vào sáng 28-1 tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí trong nước và quốc tế - Ảnh: Reuters
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí trong nước và quốc tế - Ảnh: Reuters

VTV: Xin Tổng Bí thư cho biết cảm xúc của mình khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của Đảng trong nhiệm kỳ này?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi không ngờ Đại hội tín nhiệm giới thiệu và bầu tôi vào Ban Chấp hành Trung ương, rồi Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu tôi giữ chức vụ Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối 100%. Tôi bất ngờ vì tuổi tôi đã cao trong khi sức khỏe, trình độ có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ, nhưng Đảng giao nhiệm vụ thì tôi phải chấp hành.

Tôi xúc động trước tình cảm của đồng báo, đồng chí đã gửi gắm, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cho tôi.

Tôi lo lắng vì công việc sắp tới rất nặng nề; gánh vác trách nhiệm trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức; đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, cố gắng rất lớn.

Người Lao Động: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã thực hiện đổi mới trong hoạt động của mình; vậy hướng đổi mới tiếp theo của Đảng trong nhiệm kỳ mới là gì?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới là công việc thường xuyên phải làm của Đảng, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 5 năm qua, Đảng đã thực hiện nhiều đổi mới như thực hiện chất vấn trong Đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong Đảng cũng như cơ quan cầm quyền. Đây là cách kiểm nghiệm, đánh giá tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, qua đó góp ý, kịp thời chấn chỉnh. 

Đảng cũng đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tạo thuận lợi to lớn cho công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Nhờ đó, bầu cử ở Đại hội XII rất tập trung, bầu một lần là đủ 200 Ủy viên Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Đảng bầu một lần là đủ 19 Ủy viên Bộ Chính trị...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội XII. Ảnh: NGUYỄN THÀNH
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội XII. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

VnExpress: Tổng Bí thư đánh giá như thế nào về dân chủ trong Đảng, nhất là chất vấn trong Đảng nhiệm kỳ qua và việc mở rộng dân chủ trong Đảng thời gian tới?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chất vấn trong Đảng là nội dung quan trọng để phát huy mạnh mẽ hơn nữa dân chủ và cũng là một hình thức giám sát của các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương đối với các vị lãnh đạo. Tuy nhiên, việc chất vấn chưa thực hiện được nhiều vì thời gian có hạn. Bản thân tôi cũng được chất vấn. Chất vấn đã giải đáp được thắc mắc, nhiều bức xúc được giải tỏa, quan hệ anh em, đồng chí tốt hơn. 

Sắp tới sẽ tiếp tục chất vấn. Tôi cũng từng nói rằng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn rất nhiều việc phải làm; phải kiên trì, kiên quyết, không phải làm một lần là xong. Cùng với chất vấn là phải chăm lo công tác cán bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; giám sát quyền lực để kiểm soát, hạn chế tham nhũng, lãng phí...

BBC tiếng Việt: Trước tiên, tôi xin chúc mừng Tổng Bí thư được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Tổng Bí thư. Xin ông cho biết đã có kế hoạch, lộ trình gì để tìm kiếm người tài, đức kế nhiệm Tổng Bí thư?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi xin cảm ơn bạn đã chức mừng tôi; nhưng không biết là chúc mừng hay chúc lo; vì có nhiều nỗi lo trong thời gian tới. Trong đó, vấn đề bạn vừa nêu lên cũng là một nỗi lo. Đó là phải chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ; phải tạo 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ để phát triển, không để hẫng hụt. Cũng giống như bụi tre, phải có ba lớp mới ấm gốc, mới phát triển bền vững được.

Đào tạo cán bộ là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, không những đòi hỏi phải có kế hoạch, mà phải có cái tâm – có sự quan tâm đến lớp trẻ. Hiện nay, lớp trẻ có nhiều nhân tài lắm vì được đào tạo bài bản, tiếp cận với nhiều thông tin.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm người kế nhiệm hôm nay là khó trả lời; phải có kế hoạch, phải chuẩn bị, phải làm bài bản. Nếu hứa 5 năm, 2-3 năm tới là không khả thi, là ảo tưởng.

Dân trí: Xin Tổng Bí thư cho biết, kết quả bầu cử tại Đại hội XII có đúng như phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII hay không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi khẳng định 100% là đúng như phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội. Quy trình bầu cử thực hiện đúng theo quy chế; trong đó phát huy tinh thần dân chủ khi bỏ phiếu kín biểu quyết đối với những trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử. Có sự kết hợp giữa danh sách giới thiệu của khóa trước với danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội XII. Cũng có trường hợp do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử; lại có trường hợp Đại hội giới thiệu và trúng cử.

Như vậy, Đại hội dân chủ đến thế là cùng, không có dân chủ nào hơn. Đại hội đã biểu thị rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ.

Phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN THÀNH
Phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

AFP: Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam sẽ phát triển giàu mạnh và dân chủ hơn không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đây là câu hỏi mang tầm chiến lược. Cá nhân tôi cũng là thành viên trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng Cộng sản là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân. Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không? Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, bởi một đất nước mà không kỷ cương thì không thể phát huy được dân chủ.

Phát triển đất nước giàu mạnh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là mục tiêu lâu dài, mục tiêu trước mắt là đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

NGUYỄN THÀNH - VIỆT DŨNG (ghi)

;
.
.
.
.
.