Giảm thời gian giải quyết thủ tục thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản

.

Sáng 20-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và quận, huyện; các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố nhằm rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản của các sở chuyên ngành.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện việc rà soát và đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công thương liên quan đến việc thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản.

Sau khi thảo luận và lắng nghe ý kiến đề xuất của các sở chuyên ngành và Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thống nhất giảm từ 20-50% (tùy theo thủ tục) thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản.

Cụ thể, thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A, dự án nhóm B và C thuộc vốn ngân sách Trung ương, thời gian giải quyết thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn còn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ đầu tư, rà soát có văn bản trình UBND thành phố duyệt ký gửi bộ, ngành Trung ương liên quan thẩm định (trừ dự án nhóm A).

Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B và nhóm C từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng từ vốn ngân sách quận, huyện: thời gian giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nhóm B, C được rút ngắn còn 22 ngày, bao gồm thời gian lấy ý kiến của Sở Tài chính 4 ngày. Trường hợp dự án cần kiểm tra thực tế thì thời gian kéo dài thêm 3 ngày.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư, đối với dự án nhóm B và C trọng điểm, thời gian thực hiện tại UBND thành phố giảm còn 17 ngày trước khi trình Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố. Đối với nhóm C còn lại, thời gian tại UBND thành phố chỉ còn 12 ngày.

Thời gian các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giảm còn 2 ngày. Thời gian phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên, thời gian thông qua tại UBND thành phố đối với nhóm A còn 10 ngày; nhóm B, C còn 7 ngày.

Đối với việc thẩm tra dự toán thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công, thời gian thẩm định tại Sở Tài chính giảm còn 16 ngày. UBND thành phố thống nhất chủ trương giao UBND quận, huyện thực hiện thẩm định thiết bị đối với các dự án phân cấp cho quận, huyện; thời gian thẩm định 16 ngày, kể cả trường hợp UBND quận, huyện lấy ý kiến của Sở Tài chính nếu cần thiết. Ngoài ra, nhiều thủ tục khác liên quan đến các sở chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư… cũng được rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.            Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Như vậy, thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính thẩm định phê duyệt các bước theo quy định (không bao gồm công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán) đối với dự án nhóm A là 217 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền của các cơ quan Trung ương), dự án nhóm B là 232 ngày làm việc, dự án nhóm C là 227 ngày làm việc. Sau khi rà soát đơn giản hóa theo tinh thần tại cuộc họp, thời gian thủ tục hành chính sẽ rút ngắn từ 60 ngày đến 83 ngày làm việc tùy theo tính chất và loại công trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục không ngoài mục đích nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND thành phố và UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản.

Nếu việc này được thực hiện tốt, sẽ tạo chuyển biến cụ thể trong việc đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị thực hiện các dự án, công trình, qua đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố trong những năm đến.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các Ban quản lý dự án dù thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cắt giảm nhưng cần bảo đảm yêu cầu về chất lượng trong từng quy trình thẩm định, phê duyệt, kiểm định hồ sơ chặt chẽ, hợp lý, hạn chế sai sót. 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị đẩy mạnh thực hiện phân cấp cho các quận, huyện thực hiện các công trình theo quy định và yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện thực hiện nghiêm túc tinh thần rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, kiểm định hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.