Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về UBND thành phố

.

Chiều 19-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Phạm Đình Toản ký văn bản chuyển giao và tiếp nhận Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng từ VPQH về UBND thành phố.

Việc chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố  về UBND thành phố quản lý là thực hiện theo Nghị quyết số 580/NQ-BTVQH14 ngày 4-10-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH - Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Đà Nẵng; thời gian thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng kể từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2019.

Theo quy định tại Nghị quyết số 580/NQ-BTVQH14, Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng sẽ chuyển giao nguyên trạng toàn bộ công chức, người lao động, cơ sở vật chất và kinh phí về UBND thành phố quản lý. VPQH đã có quyết định điều động và UBND thành phố cũng có quyết định tiếp nhận 7 công chức và 5 lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố.

Tại buổi ký văn bản chuyển giao, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản đề nghị lãnh đạo UBND thành phố quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức và người lao động yên tâm công tác, được đào tạo bồi dưỡng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng.

 S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.