Đầu tư hơn 111 tỷ đồng xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động

.

ĐNO - Theo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chiều 19-10, các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố sẽ được đầu tư hơn 111 tỷ đồng.

Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư mới về quan trắc tự động môi trường nước biển và tăng số lượng các trạm quan trắc tự động không khí và nước mặt, gồm: đầu tư mới 4 trạm quan trắc tự động môi trường biển, tăng 6 trạm quan trắc tự động đối với môi trường không khí, tăng 3 trạm quan trắc tự động đối với môi trường mặt lục địa ở hạ du các sông, nâng cấp 1 trung tâm điều hành các trạm quan trắc tự động tại Trung tâm Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận dữ liệu, thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, môi trường không khí, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, qua đó phát hiện, dự báo và cảnh báo sớm các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cung cấp số liệu phục vụ việc xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, làm cơ sở công khai chất lượng môi trường cho người dân và du khách, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020.

TRÂM ANH

;
;
.
.
.
.
.