Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm khai thác, sử dụng nước ngầm

.

ĐNO - Ngày 29-12, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 2012 đến nay, sở tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước dưới đất lồng ghép với các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp và đã xử phạt 40 trường hợp vi phạm với số tiền gần 500 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang vận động các khu du lịch, khách sạn ven biển tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây thay vì sử dụng nước ngầm.
Sở Tài nguyên và Môi trường đang vận động các khu du lịch, khách sạn ven biển tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây thay vì sử dụng nước ngầm.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về khai thác, sử dụng nước dưới đất và xử bị xử phạt nhiều lần như: Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non Nước (bị phạt vào năm 2018 và 2015 với tổng số tiền 140 triệu đồng), Công ty TNHH Bắc Đẩu (bị phạt vào năm 2018 và 2012 với tổng số tiền 7,5 triệu đồng), Công ty TNHH Thiên Mã (bị phạt vào năm 2018 và 2016 với tổng số tiền 63 triệu đồng), Công ty CP Sản xuất thương mại Hữu Nghị (bị phạt vào năm 2017 và 2012 với tổng số tiền 15,5 triệu đồng)…

Ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp bị phạt với số tiền lớn như: Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An (50 triệu đồng vào năm 2018), Công ty TNHH Matrix Việt Nam (80 triệu đồng vào năm 2017), Công ty TNHH TM-DV FUFONG (60 triệu đồng vào năm 2016), Công ty TNHH Sao Việt Non Nước (30 triệu đồng vào năm 2017)…

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 52 công trình khai thác nước dưới đất cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô khai thác lớn hơn 10m3/ngày,  đã được UBND thành phố cấp 55 giấy phép khai thác, sử dụng dụng nước dưới đất với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng.

Tổng lưu lượng nước dưới đất tối đa đã cấp phép là 14.476m3/ngày, chiếm 19,6% tổng trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác.

Ngoài ra, theo số liệu điều tra tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất do UBND các quận, huyện điều tra năm 2016, có thêm 2.500 công trình khai thác nước dưới đất có quy mô nhỏ đang được khai thác, sử dụng và 500 giếng không còn khai thác, sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng có phương án bảo vệ nước dưới đất trong quá trình bơm hút để tháo khô hố móng.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng có phương án bảo vệ nước dưới đất trong quá trình bơm hút để tháo khô hố móng.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.