Quận Thanh Khê: Phấn đấu thu ngân sách vượt 5%

.

Ngày 11-6, tại hội nghị sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Quận ủy Thanh Khê cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thương mại, dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt trên 50% kế hoạch giao. Công tác thu ngân sách đạt 58%, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội được chăm lo chu đáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Trong 6 tháng cuối năm, quận Thanh Khê tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-Ctr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu thu ngân sách vượt 5% kế hoạch thành phố giao. Quận triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2019 của quận về “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”; chủ động kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2020-2025.

D.M 

;
;
.
.
.
.
.