Giám sát giúp đại biểu dân cử phát huy tốt trách nhiệm

Ngày 26-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức sơ kết công tác thực hiện Đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức và giám sát 627 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố với trên 72.000 lượt cử tri tham dự, có 7.336 ý kiến. Qua giám sát cho thấy, các đại biểu Quốc hội thành phố đã tham gia có chất lượng các kỳ họp của Quốc hội với 72 lượt chất vấn, được cử tri đánh giá cao; 46 đại biểu HĐND thành phố tham dự đầy đủ các kỳ họp với 256 lượt ý kiến thảo luận, 321 lượt chất vấn; đại biểu HĐND các quận, huyện, phường, xã tham gia đầy đủ các kỳ họp.

Đa số đại biểu dân cử nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia hoạt động của cơ quan dân cử các cấp, thực hiện tiếp dân định kỳ hằng tháng, trực tiếp đi cơ sở kiểm tra thực tế ý kiến phản ánh của cử tri, đôn đốc và giám sát các cơ quan chức năng trong giải quyết kiến nghị, bức xúc ở cơ sở... Hoạt động giám sát của Mặt trận các cấp giúp đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và có mối quan hệ tốt với cử tri; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Mặt trận thành phố kiến nghị các đại biểu dân cử khi chuyển công tác sang cơ quan khác phải bổ sung chương trình hành động để tạo điều kiện cho Mặt trận giám sát và đánh giá. Các tổ đại biểu HĐND thành phố cần gửi thông báo phân công nhiệm vụ và chương trình hoạt động của tổ hằng năm cho Mặt trận cùng cấp làm cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đại biểu, qua đó biểu dương đại biểu hoạt động tích cực.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.