Kiên quyết xử lý các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

.

Phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương (QPQSĐP) năm 2020, do UBND thành phố tổ chức sáng 24-12, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, năm 2020 dự báo tình hình trong nước và thành phố cơ bản ổn định, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng-an ninh (QPAN) được củng cố, tăng cường; là năm cuối triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, âm mưu chống phá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch...

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.  						           Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: NGỌC PHÚ

Từ tình hình thực tế trên, để thực hiện tốt nhiệm vụ QPQSĐP năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các cấp, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo công tác QPQSĐP; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, chủ động, nhạy bén nắm, dự báo tình hình và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ; làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”; ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để xảy ra “điểm nóng”. Chỉ đạo tiến hành tuyển chọn, gọi 1.286 công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100%, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, cần đồng bộ nhiều giải pháp, kiên quyết xử lý các hành vi chống khám, trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo, giúp đỡ các gia đình có quân nhân hiện đang tại ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tiếp đón quân nhân xuất ngũ trở về chu đáo, bố trí việc làm phù hợp. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xây dựng, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đăng ký, quản lý chặt chẽ nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng điểm Hải đội dân quân thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới...

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, công tác QPQSĐP năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm và quản lý tình hình địa bàn; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự-quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn các mục tiêu trong các dịp lễ, kỷ niệm, các sự kiến chính trị của đất nước và thành phố.

Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu; hoàn thành tốt việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 12 tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ, bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.