Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thành lập ban soạn thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển Đà Nẵng

.

Ngày 12-1, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 29-10-2019 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT về việc thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 11 thành viên do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm trưởng ban; phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Tổ biên tập gồm 24 thành viên, trong đó thành phố Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng; Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa.

Ban soạn thảo và tổ biên tập có trách nhiệm chủ trì xây dựng nội dung, tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo quy trình 1 kỳ họp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.