Linh thiêng lễ chào cờ sáng mùng 1 Tết tại quần đảo Trường Sa

.

Theo thông lệ, sáng mùng 1 Tết hằng năm, các đảo trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho quân và dân chào cờ đầu năm mới. Ngay sau lễ chào cờ là lễ duyệt đội danh dự.

Lễ chào cờ vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Lễ chào cờ vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Duyệt đội danh dự sau lễ chào cờ của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Duyệt đội danh dự sau lễ chào cờ của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Duyệt đội danh dự sau lễ chào cờ của cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Duyệt đội danh dự sau lễ chào cờ của cán bộ chiến sĩ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Nghi lễ duyệt đội danh dự vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Nghi lễ duyệt đội danh dự vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 của cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Quân và dân trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa gửi lời chào, chúc mừng năm mới về đất liền vào sáng mùng một Tết Canh Tý 2020. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Quân và dân trên đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa gửi lời chào, chúc mừng năm mới về đất liền vào sáng mùng một Tết Canh Tý 2020. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.