Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2020 gắn chặt với chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp

.

Ngày 13-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp của Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2020. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm xuyên suốt trong năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn chặt với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhất là về công tác nhân sự. Trong đó, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có kế hoạch, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên. Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường vai trò và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những vi phạm, sai phạm, những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quân tâm.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các ban tham mưu, giúp việc của Thành ủy phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong đó, chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật, trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, đặc biệt xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, nâng cao chất lượng báo cáo, phản ánh tình hình và định hướng dư luận xã hội, bảo đảm khách quan, trung thực.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kịp thời, chính xác trong công tác thẩm định nhân sự đại hội và chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy một số giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2020, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải pháp điều hành phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Trong đó, đẩy mạnh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch và lộ trình đề ra; tập trung xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền gắn với tăng cường trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chia sẻ với các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận Thường trực Thành ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy còn tồn đọng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của Thành ủy và cấp ủy các cấp. Cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo hướng chủ động ngăn ngừa sai phạm, hạn chế tình trạng để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan có liên quan đều khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc xử lý sai phạm và khắc phục sai phạm. Công tác định hướng dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời điều chỉnh những thông tin sai lệch, tiêu cực. Việc minh bạch thông tin được các cấp ủy, chính quyền thực hiện tương đối tốt, góp phần thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, củng cố hơn niềm tin của nhân dân với bộ máy chính quyền.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung siết chặt việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội. Tình trạng e dè, cầm chừng, sợ sai trong công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu được khắc phục. Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì.

Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy hoạt động nghiêm túc theo chương trình công tác và quy chế làm việc, chủ động triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành những việc cần tiếp tục làm ngay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.