Đánh giá năng lực người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết HĐND thành phố

.

Ngày 23-3, phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng đoàn HĐND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND thành phố trong việc lãnh đạo HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực địa phương trong xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, HĐND thành phố thể hiện tốt bản lĩnh quyết đoán trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc.  	           Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý Đảng đoàn HĐND thành phố cần thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng đoàn, phát huy vai trò của Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Đảng đoàn; giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng đoàn HĐND thành phố với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; qua đó lãnh đạo HĐND thành phố đồng hành với UBND thành phố xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung, vấn đề liên quan đến sự phát triển của thành phố trước khi đưa ra để HĐND thành phố quyết định.

Những nội dung HĐND thành phố cần quan tâm hiện nay là tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; thúc đẩy đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, công tác bố trí tái định cư; tiếp tục làm tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời đeo bám quyết liệt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các cơ quan tham mưu của Thành ủy, nhất là Ban Tổ chức, Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tiến hành đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết, kết luận, giám sát của HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) và kiến nghị của cử tri thành phố. Kết quả đánh giá này là cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét đủ điều kiện để giới thiệu tái cử hoặc giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu.

Đây là một trong những nhiệm vụ chuẩn bị đề án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. HĐND ở cấp quận, huyện cũng phải tiến hành việc đánh giá này phục vụ cho đại hội Đảng cấp mình. “Đây là thời điểm thuận lợi để chúng ta nhìn nhận lại năng lực cán bộ. Tôi tin rằng đây là biện pháp mạnh để thúc đẩy trách nhiệm của người đứng đầu. Không thể đánh giá chung chung, thấy khuyết điểm là của tập thể chứ chưa thấy trách nhiệm cá nhân ở đâu”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, khi Đà Nẵng được Trung ương cho phép thực hiện thí điểm chính quyền đô thị (dự kiến sẽ không tổ chức HĐND quận, phường), Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chủ trương cơ cấu trưởng các ban của HĐND thành phố tham gia cấp ủy. Do vậy, Đảng đoàn HĐND thành phố phải chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Đây cũng là căn cứ để xây dựng đề án nhân sự cho Thường trực HĐND thành phố khóa tới.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng đoàn HĐND thành phố đã chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và đạt nhiều kết quả quan trọng... Công tác tham mưu của Đảng đoàn HĐND thành phố cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ngày càng được thể hiện rõ nét, kịp thời, chất lượng tiếp tục được nâng cao. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng chặt chẽ. Điểm mới của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công 6 chương trình “HĐND với cử tri”.

Theo đó, giám sát và đề nghị giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết như: ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn; việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển; vấn đề nước sạch; các giải pháp tăng trưởng kinh tế; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo tổ chức thành công 13 kỳ họp HĐND; ban hành 292 nghị quyết. HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố đã tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề và thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên. Qua giám sát 173 nội dung, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành 98 nội dung, 85 nội dung đang tiếp tục triển khai thực hiện.

SƠN TRUNG

 
;
;
.
.
.
.
.