Quy định mới về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

.

Từ ngày 10-4, phương tiện vận chuyển cát, sỏi lòng sông phải có tên trong giấy phép khai thác; bãi tập kết phải lắp trạm cân, camera.

Theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông vừa được ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2020), hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông phải đáp ứng nhiều quy định mới.

Trong đó, bến bãi tập trung cát, sỏi sau khi khai thác phải nằm trong phạm vi cảng đường thủy theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Trường hợp bến, bãi nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc liên quan đến đê điều phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều. Tổ chức, cá nhân phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông không sử dụng bến, bãi phải ký hợp đồng vận chuyển với tổ chức cá nhân có phương tiện vận chuyển đáp ứng quy định tại nghị định. Phương tiện vận chuyển cát, sỏi lòng sông phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật giao thông đường thủy và quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.

Quá trình vận chuyển trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua. Đối với việc vận chuyển bằng xe tải, nghiêm cấm sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê.

Đối với quy định về giấy phép, nội dung giấy phép khai thác phải quy định rõ nội dung thời gian khai thác từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phép khai thác đối với: tên, loại thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác cát, sỏi. Thông tin về giấy phép khai thác phải được lắp đặt trên bảng thông báo công khai tại khu vực khai thác cát, sỏi. Vật liệu cát, sỏi lòng sông gồm các loại khai thác theo giấy phép hợp pháp hoặc từ dự án nạo vét khơi thông luồng đường thủy hoặc khai thác theo khoản 1 Điều 64 (làm vật liệu xây dựng thông thường), khoản 1, 2 Điều 65 (khai thác ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình).

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.