Đà Nẵng chi khoảng 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

ĐNO - Người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, người lao động bị giãn việc, mất việc và hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do tác động bởi Covid-19 sẽ được thành phố hỗ trợ từ 500.000 - 1.800.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ thực hiện trong 3 tháng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất với nội dung tờ
Phiên họp thường kỳ của UBND thành phố chiều ngày 10-4. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đây là đề xuất của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố về mức hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do tác động bởi Covid-19, tại phiên họp thường kỳ của UBND thành phố vào chiều 10-4. Phiên họp do Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì bằng hình thức trực tuyến đến các quận, huyện. 

Trình bày nội dung tờ trình, bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố cho biết, qua công tác rà soát, hiện trên địa bàn thành phố có gần 110.000 đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, có 16.942 đối tượng là người có công với cách mạng; 26.700 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; 7.474 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 15.200 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; 12.000 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 31.600 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Tờ trình đề xuất mức hỗ trợ từ 500.000 - 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ sẽ được thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6). Theo đó, mức hỗ trợ sẽ áp dụng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng là 500.000 đồng/người/ tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên, có mức lương 5 triệu đồng/tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng… Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng hơn 300 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách của thành phố 70% và Trung ương 30%.

Qua đề xuất của Sở LĐ-TB&XH thành phố, phiên họp đã thảo luận, thống nhất với nội dung tờ trình và xem xét một số vấn đề liên quan đến công tác rà soát đúng và đủ đối tượng được hỗ trợ.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, tuy số tiền hỗ trợ không nhiều so với từng đối tượng, hộ gia đình, nhưng đây là nỗ lực của thành phố nhằm chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần rà soát chặt chẽ, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tương được hưởng cũng như giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.