Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào 20-5

.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20-5-2020, dự kiến bế mạc vào ngày 19-6-2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20-5 đến ngày 4-6-2020); đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10-6 đến ngày 19-6-2020).

ại Phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý triệu tập Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
Tại Phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý triệu tập Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có thông báo gửi các đại biểu Quốc hội về việc triệp tập Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9.

Theo đó, tại kỳ họp này, dự kiến không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể, đại biểu Quốc hội gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn. Đồng thời, dự kiến điều chỉnh một số nội dung so với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Cụ thể: Bổ sung 6 dự án, dự thảo gồm cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); việc gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Rút 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quốc hội không họp trù bị trực tuyến. Thay vào đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và dự kiến chương trình kỳ họp sẽ được gửi đến đại biểu trước khai mạc, sau đó, chương trình được biểu quyết thông qua bằng phần mềm cài đặt trên thiết bị di động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị,  hoàn thiện các nội dung cũng như các điều kiện bảo đảm về mọi mặt cho kỳ họp. Trong đó, cần lưu ý các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh, an toàn mạng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kinh phí... Đồng thời, đã giao Văn phòng Quốc hội sớm thông báo chi tiết bằng văn bản đến các Đoàn đại biểu Quốc hội về cách thức sử dụng hệ thống kỹ thuật, sử dụng kinh phí...

Để kỳ họp thứ 9 đạt kết quả tốt, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về các nội dung kỳ họp, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp. Các Đoàn đại biểu Quốc hội cần quan tâm tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cách thức phù hợp để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Ban Dân nguyện) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Các Đoàn Đại biểu Quốc hội chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan chức năng ở địa phương để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm họp của Đoàn trong thời gian Quốc hội họp trực tuyến. Các vị đại biểu Quốc hội chủ động tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn bị các vấn đề cần thiết có liên quan để bảo đảm chất lượng nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, góp ý cũng như hiệu quả tham gia họp trực tuyến.

Theo dự kiến nội dung Kỳ họp gửi kèm thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội, trong đợt 1 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ thảo luận về 10 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Xem xét, thông qua 3 dự thảo: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Cũng trong Đợt 1 của Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch COVID-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Các nội dung dự kiến trong đợt 2 của Kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết, xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thảo luận về các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).

Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.