Chọn đúng người có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn, vì dân, vì nước

.

Công tác nhân sự luôn được quan tâm đặc biệt, nhất là chuẩn bị lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiều đảng viên bày tỏ đồng tình và mong mỏi công tác cán bộ chọn được đúng người có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn, vì dân, vì nước.

Công tác nhân sự ở đại hội cơ sở các cấp cũng góp phần vào công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. TRONG ẢNH: Đại hội Đảng bộ phường Chính Gián, quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2020-2025. 		               Ảnh: S.TRUNG
Công tác nhân sự ở đại hội cơ sở các cấp cũng góp phần vào công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. TRONG ẢNH: Đại hội Đảng bộ phường Chính Gián, quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: S.TRUNG

Theo ông Lê Thọ Truyền, đảng viên hưu trí phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trong thời gian qua đã phân tích toàn diện, sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; nêu rõ những yêu cầu đặt ra; nội dung, phương pháp, quy trình, cách thức tiến hành và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Ông Truyền nhấn mạnh, cán bộ và đường lối của Đảng luôn có mối quan hệ biện chứng. Nếu Đảng ta chọn được cán bộ tốt, đủ tâm, đủ tầm sẽ làm cho đường lối của Đảng phát triển tốt. Ngược lại, nếu chọn sai người, đường lối không được phát triển, không đi vào cuộc sống mà sẽ lâm vào 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển của đất nước mà Đảng ta đã từng chỉ ra. Do đó, công tác nhân sự trước hết là trách nhiệm của cấp ủy phải làm thật thận trọng, “đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín”. Người làm nhân sự cho Đảng “phải có con mắt tinh đời”, “nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ”.

Trong khi đó, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Hoàng Thanh Thụy rất tâm đắc về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu cụ thể trong bài viết. Đặc biệt, cùng với việc chọn được những đồng chí thật sự tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, đồng thời cũng phải “tinh tường” không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có một trong 6 khuyết điểm mà bài viết chỉ rõ. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm này không chỉ của các cơ quan, tổ chức làm công tác nhân sự mà còn của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. “Ở cơ sở chúng ta cũng phải làm công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp thật tốt cũng là để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng”, ông Thụy nói

Chia sẻ về công tác cán bộ, ông Trần Minh Hùng, đảng viên phường Thạch Thang, quận Hải Châu tâm tư: Thực tế từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay có hơn 90 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, đó là điều đáng buồn. Do đó, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng càng có ý nghĩa rất quan trọng. Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả trong công việc và uy tín của cán bộ làm thước đo chủ yếu, phải chọn đúng người, bố trí đúng việc, sắp xếp đúng chỗ và tạo được “ê kíp” thật sự ăn ý, đoàn kết thống nhất để mọi người bổ sung, hỗ trợ cho nhau, xây dựng được một tập thể trong sạch, vững mạnh, bởi mỗi người, ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, vì “nhân vô thập toàn” như ông cha ta đã tổng kết.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hữu Tịnh cũng nhận định, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực sự gieo vào người dân, cán bộ, đảng viên một tình cảm, cảm hứng, củng cố thêm niềm tin vào Đảng, niềm tin Đại hội XIII sẽ bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài, có tâm và ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
;
.
.
.
.
.