Tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố

.

Xác định đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai thực hiện tích cực và đúng tiến độ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ 26, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngay từ đầu năm 2020 nhằm triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 		      Ảnh: ĐẶNG NỞ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ 26, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngay từ đầu năm 2020 nhằm triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết, triển khai kế hoạch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị văn kiện, nhân sự theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; thành lập các tổ công tác thẩm định, phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã có 445 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 18 đảng bộ bộ phận; 97 đảng bộ, chi bộ cơ sở (tổ chức cơ sở Đảng) đã hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội.

Đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa, với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến thời điểm này, Đảng bộ khối đã triển khai các nội dung kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra, đáp ứng được các mục tiêu để đại hội thành công tốt đẹp.

Theo đó, đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng khóa VIII trình Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”; đồng thời các dự thảo báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã được hoàn thiện.

“Nội dung văn kiện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố, làm rõ được vai trò và tính đặc thù của Đảng bộ khối Các cơ quan; đánh giá đúng công lao và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở dự báo tác động của thế giới, trong nước và thành phố”, bà Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết.

Công tác nhân sự đã được Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, với phương châm kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm...

Cấp ủy nhiệm kỳ mới cũng được Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đặc biệt coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ vào yêu cầu, tiêu chuẩn, độ tuổi, số lượng, số dư và định hướng cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố khóa VIII đã chuẩn bị Đề án nhân sự cấp ủy khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025 để trình đại hội gồm 28 đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 10 đồng chí (35,71%), tuổi dưới 40 có 6 đồng chí (21,43%), từ 40-50 tuổi 15 đồng chí (53,57%), trên 50 tuổi có 7 đồng chí (25%). Về trình độ chuyên môn, có 2 tiến sĩ (7,14%), 16 thạc sĩ (57,14%), 10 đại học (35,72%). Trình độ lý luận chính trị có 27 đồng chí là cử nhân, cao cấp (96,43%), trung cấp 1 đồng chí (3,57%).

Đặc biệt, để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên khối triển khai xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái trị giá 250 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang; xây dựng công trình thanh niên khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) với kinh phí 100 triệu đồng; xây dựng công trình nước sạch tặng người dân thôn Tà Lang-Giàn Bí (xã Hòa Bắc) và chương trình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo trên địa bàn thành phố với kinh phí dự kiến 200 triệu đồng.

Sự chuẩn bị công phu, tích cực cùng nhiều hoạt động thiết thực là tiền đề để Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-6 thành công tốt đẹp.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.