HĐND thành phố không tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, tập trung phòng, chống Covid-19

.

Thường trực HĐND thành phố vừa quyết định không tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8-2020 nhằm tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, đồng thời đề nghị UBND thành phố chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo các nội dung đã được chuẩn bị cho phiên họp thường kỳ tháng 8-2020; đánh giá thực trạng, giải pháp xử lý dứt điểm việc nuôi cá lồng bè trên sông Cổ Cò và sông Cẩm Lệ. Đối với kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố dự kiến tổ chức cuối tháng 9, đầu tháng 10-2020, tập trung các nội dung: phòng chống, khắc phục ảnh hưởng của Covid-19, đề xuất hoặc điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù (thuộc thẩm quyền HĐND thành phố) hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn thành phố; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh đầu tư các dự án đầu tư công; quyết định điều chỉnh thu - chi ngân sách; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Bên cạnh đó, một số nội dung chưa xem xét thông qua tại kỳ họp trước, như thu nợ đất theo Nghị định 79/NĐ-CP; thanh toán nợ đất đối với các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT)...; kết quả thực hiện cam kết đối với phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố như: xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được, dự án đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai, đất rẻo, cấm ô-tô đậu đỗ tại kiệt, hẻm; kế hoạch và tiến độ lộ trình di dời, xử lý các nhà chung cư, khu tập thể xuống cấp...

Đối với kỳ họp HĐND thành phố cuối năm, đề nghị UBND thành phố gửi danh mục các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 15-8, trong đó lưu ý thêm các nội dung triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.