Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng

.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng đã được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở.

Bài 1: Hiệu quả bước đầu trong việc kiện toàn bộ máy

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) (gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), đến nay, tại Đà Nẵng, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Thành ủy.

Sau quá trình sắp xếp, các đơn vị đều bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và bước đầu nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong ảnh: Mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng cán bộ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) vẫn nán lại để giải quyết công việc cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Sau quá trình sắp xếp, các đơn vị đều bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và bước đầu nâng cao hiệu quả hoạt động. TRONG ẢNH: Mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng cán bộ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) vẫn nán lại để giải quyết công việc cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tinh gọn bộ máy

Ngày 4-1-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố”. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Võ Công Chánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy nhìn nhận, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, đến nay, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Thành ủy. Điều đáng ghi nhận là sau quá trình sắp xếp, các đơn vị đều bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và bước đầu nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2018, trước chủ trương tinh giản cấp phó của huyện Hòa Vang, anh Đặng Công Chiến (SN 1968) là một trong những người tiên phong tự nguyện xin tinh giản cấp phó. Thời điểm ấy, anh Chiến đang là Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hòa Vang, đã giữ chức vụ gần 2 nhiệm kỳ. Sau khi huyện quán triệt về nội dung tinh giản cấp phó, anh Chiến chủ động bày tỏ nguyện vọng xin rút khỏi vị trí cấp phó, xuống làm nhân viên. Việc làm của anh Chiến thời điểm ấy được đánh giá cao, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan trong việc tinh giản cấp phó, vừa tuân thủ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho biết, đến tháng 9-2020, huyện Hòa Vang đã giảm 3 đơn vị sự nghiệp hành chính, 6 thôn; đồng thời triển khai mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và sáp nhập 2 đơn vị này làm một. Song song đó, huyện cũng áp dụng thí điểm mô hình chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bố trí kế toán chung cho khối Mặt trận và 5 đoàn thể chính trị - xã hội huyện giúp giảm được 5 đầu mối thực hiện nhiệm vụ quyết toán tài chính; tinh giản được 12 cấp phó.

Bắt đầu từ năm 2018, quận Sơn Trà đã triển khai sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận vào Ban Tuyên giáo Quận ủy; chuyển giao Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình quận về Trung tâm Y tế quận. Nhờ đó, đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp công lập và 4 lãnh đạo. Quận Sơn Trà cũng hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng 7/7 phường; sáp nhập Đài Truyền thanh quận vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận; hợp nhất các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đồng thời là Chánh thanh tra quận; Trưởng ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Hiện có 4/7 phường thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà cho biết, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, số biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động giảm 124 người. Riêng khối Đảng, đoàn thể không còn hợp đồng lao động khác; khối chính quyền từ 114 hợp đồng khác xuống còn 9 trường hợp.

Theo ghi nhận, không chỉ ở quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang, mà hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đều triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, địa phương, đơn vị đều có thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với kế hoạch, đề án, lộ trình, cách làm cụ thể và có sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Việc thực hiện sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) không chỉ đơn giản là giảm đầu mối hành chính hay giảm số cán bộ lãnh đạo, mà quan trọng hơn là kiện toàn tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động. Vì vậy, sau khi Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tác động đến nhận thức và phương thức quản lý của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, UBND thành phố đã ban hành Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021. Theo đó, UBND thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành đúng lộ trình, vượt 21 đơn vị so với dự kiến. UBND thành phố đã thực hiện được 4 “giảm”, gồm: Giảm đầu mối (sắp xếp 70 đơn vị, giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 121 đơn vị cấp phòng); giảm 172 vị trí lãnh đạo, quản lý; giảm biên chế (thu hồi 73 chỉ tiêu số người làm việc; giải quyết cho 38 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc; chấm dứt hợp đồng 23 người) và giảm 280 tỷ đồng từ ngân sách (giai đoạn 2017-2019).

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố xây dựng và ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc thành phố giai đoạn 2015-2021; đồng thời phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đối với 100% sở, ngành, quận, huyện và đơn vị trực thuộc. Từ năm 2015 đến năm 2020 thành phố đã cắt giảm tổng cộng 2.124 người, đạt 10,76% so với năm 2015 (cao hơn mức tối thiểu là 10% theo quy định). Về giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 2015 đến ngày 30-6-2020, thành phố đã giải quyết cho 548 trường hợp nghỉ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và phù hợp với nguyện vọng của CBCCVC.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, việc hợp nhất các cơ quan, đơn vị đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra của Nhà nước; nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm của cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong đánh giá tính chất, mức độ và xác định hình thức, biện pháp xử lý vi phạm. Cùng với việc tinh gọn, giảm đầu mối, việc sắp xếp còn giảm bớt thủ tục, quy trình, các khâu trung gian, giảm nhiều cuộc họp. Mặt khác, sau khi hợp nhất bộ máy, quy trình xác định trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và xử lý sai phạm theo quy định cũng thay đổi cho phù hợp.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho rằng, sau khi sáp nhập, mỗi phòng ban sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhiều hơn, nên cần phải có quy chế phối hợp hoạt động nhịp nhàng, tránh chồng chéo; đồng thời cần thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Với mô hình mới, cán bộ phải giỏi và hiểu biết nhiều lĩnh vực. Theo ông Lê Văn Hùng Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang, việc sáp nhập thêm đơn vị làm khối lượng công việc tăng gấp đôi nhưng cán bộ giảm, do vậy sức ép công việc lớn hơn. Tuy nhiên, do giảm bớt khâu trung gian và từng vị trí việc làm được phân định rõ nên công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; nhiều trình tự, thủ tục được giảm lược, giúp công tác quản lý cán bộ khoa học, sâu sát hơn. Điều này cũng đòi hỏi người đứng đầu có trách nhiệm cao hơn, cần có đổi mới trong phương pháp quản lý, lãnh đạo để bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến cuối năm 2019, thành phố đã giảm được 47 phòng chuyên môn trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố; giảm 269 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp trong cơ quan hành chính. Hiện nay, thành phố đã thực hiện thí điểm 4/7 trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện; sáp nhập 7 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện vào ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy; 2/7 chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp quận, huyện và 36/56 chức danh bí thư Đảng ủy phường, xã đồng thời là chủ tịch HĐND phường, xã.

 T.HÙNG - T. HUY - L. PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.