UBND thành phố thông qua nhiều nội dung quan trọng để trình HĐND thành phố

.

Ngày 18-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND thành phố để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11-2020 của UBND thành phố.     Ảnh: T. HUY
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11-2020 của UBND thành phố. Ảnh: T. HUY

Liên quan đến Tờ trình số 154/TTr-STC ngày 16-11-2020 của Sở Tài chính để trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ ô-tô trên địa bàn thành phố, các ý kiến thảo luận cho rằng đây là vấn đề quan trọng, có tác động rất lớn đến xã hội. Tuy nhiên, qua triển khai thí điểm thu phí đối với 2 tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng cho thấy còn nhiều vướng mắc, hạn chế. Việc thu phí không hiệu quả, mới chỉ đạt 45-55%; mức thu không đủ bù chi...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, mục đích, yêu cầu đặt ra đối với việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ ô-tô nhằm tạo cho đường thông hè thoáng, hạn chế người dân đậu đỗ xe trên đường. Việc quy định mức thu phí là hợp lý và cần triển khai sớm, không thể để kéo dài thời gian thí điểm. Theo đó, phiên họp thống nhất thông qua quy định mức phí, tỷ lệ trích vào ngân sách Nhà nước; đồng thời UBND thành phố căn cứ thực tế hiện trạng giao thông của các khu vực để triển khai theo lộ trình phù hợp.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thu phí tại các tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng, đồng thời mở rộng thêm một số tuyến đường nội thị khác; chuyển về UBND thành phố trực tiếp quản lý và thực hiện thay vì giao cho quận Hải Châu triển khai như trước đây.

Đối với vấn đề miễn giảm phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố nhằm kích cầu du lịch sau khi Covid-19 được kiểm soát theo tờ trình của Sở Tài chính, phiên họp thống nhất miễn 100% phí thăm quan trong 6 tháng đầu năm 2021 và 50% trong 6 tháng cuối năm 2021 phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố. Phiên họp thống nhất thông qua đề xuất miễn 100% phí tham quan đối với các đối tượng hiện đang được miễn 50% (học sinh, người khuyết tật...) khi tham quan trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố như: quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố; quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; quy định chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch thành phố Đà Nẵng; quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; về việc ủy quyền thực hiện thu hồi đất một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang (trừ nội dung UBND ủy quyền cho Chủ tịch UBND thực hiện các thủ tục thu hồi đất chưa thông qua, tiếp tục nghiên cứu); đề xuất xử lý vướng mắc trong trường hợp chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tái định cư còn nợ tiền sử dụng đất khi triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 của Chính phủ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành có nội dung báo cáo sớm hoàn thiện, điều chỉnh các văn bản theo nội dung đã thảo luận, thống nhất thông qua trước khi trình HĐND thành phố trong kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.