Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải sát thực, tránh cảm tính

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)) và một số nội dung công việc sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, công tác đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần phải sát, đúng và chứng minh được bằng số liệu, tránh tình trạng đánh giá cảm tính, chung chung; qua đó có những giải pháp cụ thể để khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đề ra trong thời gian tới và nhấn mạnh, phải có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, tránh đề ra “cho đẹp” nội dung báo cáo. Việc triển khai cần chọn những vấn đề thiết thực, hiệu quả, tránh tràn lan, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Quận ủy Sơn Trà cần rà soát lại nội dung các kế hoạch, chương trình đã ban hành về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), sửa đổi cho phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, đặc biệt là khi thành phố đang thực hiện các nghị quyết mới của Đảng.

Các tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, nhất là trong thời gian tới, khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị, có những yêu cầu, quy định khác với trước đây. “Các vi phạm, khuyết điểm, suy thoái... đều xuất phát từ việc không chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt. Thứ nữa là quy chế ban hành ra không thực hiện đúng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, cần phải tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm với nhân dân, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà cần triển khai thực hiên nghiêm túc chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổng kết, đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Về một số công việc sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ sau đại hội về hoàn thiện quy chế, chương trình làm việc, công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, phân công bố trí, sắp xếp cán bộ…

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chú trọng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.