Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ gắn với "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế" 2021

.

ĐNO - Sáng 19-1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bằng khen của Thường vụ Thành ủy cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc về công tác KTGS trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện QCDC gắn với chủ đề của năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các "điểm nóng", vụ, việc phức tạp, kéo dài; xây dựng chính quyền thực sự thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đặc biệt lưu ý, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bằng khen của Thường vụ Thành ủy cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc về công tác KTGS trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 và 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương phát huy dân chủ trong Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt chú trọng phát huy dân chủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt khác, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, khi thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2020, mặc dù thành phố phải đối mặt với những khó khăn thách thức về tình hình dịch bệnh, mưa bão kéo dài. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền các cấp đã trách nhiệm, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, vừa chống dịch vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đề ra.

Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, khống chế được dịch bệnh, giảm nguy cơ thiệt hại về người và vật chất trong các đợt mưa bão; tiếp tục duy trì nền nếp việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm dân vận khéo 2020”. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng, bảo đảm gần dân, vì dân phục vụ.

Đối với việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành và Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, nhất là chú trọng đến các vụ việc khiếu kiện kéo dài…

Về nhiệm vụ năm 2021, công tác dân vận tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phát huy hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trong thực hiện các chủ trương lớn; giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, nảy sinh trong thực tế.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, đổi mới hoạt động theo hướng lấy lợi ích của nhân dân làm trọng tâm, địa bàn cơ sở làm nòng cốt; phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo, ổn định tư tưởng nhân dân đồng thuận với các chủ trương của thành phố; ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 4 cá nhân có thành  tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2019 và 2020.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.