Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề năm 2021: "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế"

.

ĐNO - Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề năm 2021: "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế". Đây là đề nghị của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức sáng 12-1.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên cơ sở báo cáo cũng như các ý kiến tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về sự phát triển của thành phố những năm qua.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tin bài, phóng sự; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc khai thác các đề tài liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, con người Đà Nẵng.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét diễn biến và kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí nghiên cứu lập các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét chủ đề năm 2021 của thành phố Đà Nẵng: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”;  tuyên truyền về Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tuyên truyền việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng… cũng như tập trung thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố; thông tin về nỗ lực của thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ Hội Nhà báo thành phố, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (giữa) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, năm 2020, công tác quản lý Nhà nước về báo chí đã được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; đơn vị đã chủ động rà soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố cũng như góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được những yêu cầu mới phát sinh.

Trong năm có khoảng hơn 150.000 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng (tăng 25% so với năm 2019); trong đó tập trung phản ánh hầu hết các mặt, lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống người dân. Đặc biệt, đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với việc sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác tuyên truyền, nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi Covid -19 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí cũng phản bác kịp thời những thông tin sai trái, thiếu chính xác, góp phần định hướng dư luận; phản ánh nỗ lực của thành phố trong khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế...

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế của một số cơ quan báo chí như vẫn còn tình trạng thông tin phiến diện, không đúng, việc đặt tít bài đôi lúc chưa phù hợp...

Dịp này, có 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó Báo Đà Nẵng có nhà báo Lê Việt Dũng, Thư ký Tòa soạn được nhận Bằng khen

TRỌNG HÙNG  – VŨ HẠ 

;
;
.
.
.
.
.