Tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.

Ngày 7-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân chủ - pháp luật và tuyên giáo năm 2021.

Theo đó, Mặt trận thành phố xây dựng hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2021 theo các chuyên đề Thành ủy phê duyệt; tập trung công tác liên quan đến bầu cử, giám sát trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2021 và các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tập huấn kiến thức, chuyên môn về Mặt trận, về giám sát phản biện cho cán bộ các cấp mới được kiện toàn và sau khi sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 19 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân chủ - pháp luật và tuyên giáo năm 2020.

NGUYỄN QUANG-TRUNG NGHĨA

;
;
.
.
.
.
.