Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến

.

ĐNO - Ngày 6-5, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành công văn số 82/UBBC về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử.

Công văn nêu rõ, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. 

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo đảm tín hiệu đường truyền được kết nối đến các điểm từ thành phố (điểm cầu chính, nơi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình) đến cơ sở (điểm cầu tại các quận, huyện và phường, xã, nơi cử tri được mời dự nghe chương trình hành động của các ứng cử viên) an toàn và thông suốt. 

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.