Huyện Hòa Vang cần bảo đảm tiến độ về công tác chuẩn bị bầu cử

.

Ngày 19-2, đoàn công tác Ủy ban bầu cử thành phố làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Vang về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, đến nay huyện Hòa Vang đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện; thành lập 11 Ban chỉ đạo công tác bầu cử, 11 Ủy ban bầu cử tại 11 xã thuộc huyện. Theo quy định, số đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 34 đại biểu. Trong đó, thành phần chuyên trách Đảng: 5 người; chuyên trách HĐND: 5 người; đại diện ở các xã: 11 người; chuyên trách Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội: 3 người; quản lý Nhà nước: 3 người; tri thức, các hội, tổ chức hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tại địa phương: 2 người; lực lượng vũ trang: 2 người; sản xuất - kinh doanh - dịch vụ: 1 người; tôn giáo/dân tộc: 2 người. Đối với 11 xã, căn cứ vào tổng dân số mỗi xã để phân bổ số đại biểu được bầu. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện và cấp xã.

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang đề nghị thành phố sớm ban hành quy định mức kinh phí phục vụ công tác bầu cử; có hướng dẫn và hỗ trợ việc sử dụng con dấu dùng cho công tác bầu cử. Bên cạnh, các hướng dẫn, quy định về công tác bầu cử trong điều kiện dịch bệnh phát sinh; quy định về lập danh sách cử tri cũng như việc niêm yết danh sách cử tri; quy định bầu cử tại các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn…

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố, ghi nhận các kiến nghị, cho biết sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy để có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Ông Võ Công Chánh đề nghị huyện Hòa Vang cần bám sát lịch trình công tác bầu cử để triển khai theo từng giai đoạn cụ thể; đề nghị Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố sớm có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp toàn thành phố, đặc biệt là tại huyện Hòa Vang (4 cấp); đề nghị huyện Hòa Vang nắm chắc tình hình cử tri để chủ động việc niêm yết danh sách cử tri bảo đảm thực chất, tránh tình trạng “cử tri ảo”.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.