Tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

.

Chiều 17-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 500 triệu đồng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 200 triệu đồng từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và 300 triệu đồng do Cảng Đà Nẵng trao tặng nhằm ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19, thể hiện trách nhiệm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp với mong muốn góp sức hỗ trợ thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nhấn mạnh sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp rất kịp thời, ý nghĩa đối với thành phố trong tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.

* Chiều 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 500 triệu đồng từ Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, 500 triệu đồng từ Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và 50 triệu đồng do Công ty Xăng dầu Khu vực 5 trao tặng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn cùng thành phố chung tay, góp sức trong công tác phòng, chống Covid-19, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và cảm ơn tình cảm của các cơ quan, đơn vị đồng hành, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19 trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp rất kịp thời, ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.
 

PHAN CHUNG - NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.