Đà Nẵng ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch

.

ĐNO - Chiều 12-8, tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12-8-2021, đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch, người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm Sar-Cov-2 tại cơ sở y tế; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc Covid-19, nghi mắc Covid-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc Covid-19 có mức hỗ trợ 450.000 đồng/người/ngày (đã bao gồm chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8-2-2021 của Chính phủ).

Với người vận chuyển mẫu bệnh phẩm, bệnh nhân dương tính; cán bộ y tế làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ tại tổ, chốt ngõ ra, vào thành phố 300.000 đồng/người/ngày/ca trực; các lực lượng còn lại (công an, tình nguyện viên…) tại các tổ chốt ngõ ra, vào thành phố và các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố 130.000 đồng/người/ngày.

Người nhập liệu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm (chưa được quy định hỗ trợ tại Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ) 80.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 1,4 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động tham gia công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân dương tính (chưa được quy định hỗ trợ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ) 80.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 1,4 triệu đồng/người/tháng.

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, vận chuyển mẫu, nhập liệu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, người trực tiếp làm xét nghiệm Sar-Cov-2, người vận chuyển bệnh nhân dương tính, người giám sát tại các chốt ngõ ra, vào thành phố và các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố; tình nguyện viên tham gia các công việc này: 80.000 đồng/người/ngày.

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn cho đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân dương tính tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân dương tính: 120.000 đồng/người/ngày (đã bao gồm chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số16/NQ-CP của Chính phủ).

Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước phòng, chống dịch, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thời gian áp dụng đối với chế độ phụ cấp phòng, chống dịch và chế độ hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thực hiện từ ngày 3-5-2021. Đối với chế độ tiền ăn cho đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân dương tính tại các cơ sở y tế thực hiện từ ngày 1-7-2021 (thời gian hưởng hỗ trợ thực tế từ ngày các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị ca mắc Covid-19 đến ngày không còn ca mắc).

THU HÀ - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.