Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng Covid-19

.

ĐNO - Theo báo cáo của UBND thành phố tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X về tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đến nay toàn thành phố đã chi trả trên 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-8 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: M.S
Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X diễn ra trong ngày 12-8 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: M.S

Theo đó, đến ngày 27-7-2021, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 100% chi trả cho 53.593 người với số tiền trên 29 tỷ đồng. Trong đó, người có công là 1.086 người, với số tiền trên 1 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội là 3.345 người với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là 49.162 người với số tiền trên 24,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.055 đơn vị (số lao động là 172.104 người), với số tiền giảm trong tháng 7-2021 là 10.105.710.021 đồng.

Thành phố đã thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 3 đơn vị (số lao động là 328 người), với số tiền gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động mang thai, nuôi con nhỏ, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Đối với hỗ trợ người lao động ngừng việc, đến nay có 6 doanh nghiệp với 93 lao động gửi hồ sơ về Bảo hiểm xã hội xác nhận. Việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thành phố đã tiếp nhận 69 hồ sơ, với tổng số tiền hỗ trợ trên 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tính đến ngày 5-8-2021, UBND thành phố đã ban hành 2 quyết định cho 2 doanh nghiệp vay vốn với số tiền trên 200 triệu đồng với 53 lao động. Thành phố cũng đã thực hiện hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật cho 34 người, với số tiền trên 120 triệu đồng; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch cho 789 người, với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19 đang được Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và đang được Sở Tư pháp thẩm định. Dự kiến số lượng người được hỗ trợ khoảng 3.237 người với kinh phí thực hiện trên 150 tỷ đồng.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.