Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 góp phần cải cách hành chính

.

Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, nhiệm vụ xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính gần như đã hoàn thành. Việc chuyển đổi tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, đơn vị, góp phần cải cách hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” của UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Ảnh: M.QUẾ
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” của UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Ảnh: M.QUẾ

96/96 cơ quan hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001-2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.

TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản, tương ứng với chu trình PDCA (lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra - cải tiến), được đánh giá là sự nâng cấp và thay thế tốt nhất cho hệ thống quản lý chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Trên cơ sở ngày càng nâng cao công tác cải cách hành chính, UBND thành phố đã ban hành đề án “Xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước của thành phố giai đoạn 2019-2021”.

Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã triển khai đề án. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai việc chuyển đổi bằng cách tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý điều hành ISO của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Tính đến ngày 31-8, có 96/96 cơ quan hành chính đã xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, 100% cơ quan hành chính đã hoàn thành và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thúc đẩy cải cách hành chính

Theo ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), việc áp dụng, duy trì và cải tiến phiên bản phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Nhà nước tại UBND phường Hòa Quý đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ có chất lượng. Qua hơn 1 năm triển khai, việc tổ chức, thu thập, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực…

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho biết, cuối năm 2020, phường đã tổ chức và thực hiện kế hoạch xây dựng mở rộng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Cán bộ, công chức dễ dàng đánh giá chéo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính ở trụ sở giúp các tổ chức, doanh nghiệp, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ khi cần và thực hiện theo quy trình nên tiết kiệm thời gian giao dịch cho cả đôi bên. Hầu hết hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng từ khi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

Lãnh đạo Sở khoa học và Công nghệ cho hay, qua khảo sát, từ khi các cơ quan hành chính Nhà nước áp dụng TCVN ISO 9001:2015, các đơn vị đã xây dựng được quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, để tham chiếu khi cần. Thái độ làm việc của cán bộ, công chức khoa học, nghiêm túc hơn; thái độ giao tiếp với người dân, khách hàng ân cần, cởi mở hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.

Đà Nẵng là 1 trong 15 địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

MAI QUẾ - XUÂN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.