Cải thiện các chỉ tiêu bảo vệ môi trường

.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa công bố danh sách xếp hạng bảo vệ môi trường năm 2020 ở các địa phương. Đà Nẵng là một trong 5 địa phương có kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ở mức tốt. Tuy nhiên, thực tế công tác bảo vệ môi trường của thành phố đòi hỏi sự cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian đến.

Công trình trạm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2 được khánh thành và đưa vào vận hành từ tháng 6-2021, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công trình trạm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2 được khánh thành và đưa vào vận hành từ tháng 6-2021, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Sở TN&MT, trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 của Bộ TN&MT, trong năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tự đánh giá kết quả bảo vệ môi trường theo 26 chỉ tiêu. Vào ngày 18-8-2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đã có Công văn số 5318/UBND-STNMT gửi Bộ TN&MT về kết quả rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện bộ chỉ số này để Bộ TN&MT tiếp tục đánh giá và xếp hạng.

Giám đốc Sở TN&MT Tô Văn Hùng cho rằng, thành phố Đà Nẵng rất vinh dự khi Bộ TN&MT xếp hạng là một trong 5 địa phương có công tác bảo vệ môi trường ở mức tốt. Kết quả này thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, nhất là sự đồng thuận của người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, qua tự đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (với 26 chỉ tiêu), Đà Nẵng đã cơ bản đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Bộ TN&MT đã lấy ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng môi trường sống trên địa bàn thành phố và được đánh giá ở mức hài lòng cao. Đây là sự phản ánh khách quan của người dân thành phố về chất lượng môi trường... và kết quả xếp hạng của Bộ TN&MT sẽ là nền tảng, động lực lớn để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu, triển khai các giải pháp quan trọng trong bảo vệ môi trường.

Ông Tô Văn Hùng cũng thông tin thêm, các chỉ tiêu trong bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ TN&MT đã được sở biên soạn, tích hợp trong các nhiệm vụ triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” hằng năm và xem đây là giải pháp căn bản nhất để các sở, ban, ngành căn cứ tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường tốt hơn qua từng năm.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong bộ chỉ số nói trên, Sở TN&MT đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị, nhất là các công trình thu gom và xử lý nước thải đô thị tập trung nhằm tăng tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đô thị từ 83% hiện nay lên 95%, đặc biệt là sớm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị ở khu vực nông thôn của huyện Hòa Vang.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra để kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh nước thải từ 50m3/ngày phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật. Đối với UBND các quận, huyện và các văn phòng làm việc, cần đẩy mạnh hoạt động triển khai phân loại rác thải tại nguồn và hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa và nâng tỷ lệ hộ gia đình tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ 80% lên hơn 90%.

Các sở, ban, ngành, địa phương cũng cần thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo để gia tăng sản lượng năng lượng sản xuất; tuyên truyền người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng; tăng số lượng các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố. Các đơn vị sớm đưa vào vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của thành phố; đồng thời, thúc đẩy việc triển khai, kết nối các trạm quan trắc tự động liên tục của các tổ chức, cá nhân theo quy định…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích