Hoàn thành lắp đặt 8 trạm quan trắc môi trường

.

Ngày 1-3, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, qua theo dõi tiến độ triển khai gói thầu giai đoạn 1 của dự án Đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố gồm các hạng mục: nâng cấp trung tâm điều hành, xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị các trạm quan trắc môi trường tự động (giai đoạn 1) gồm 3 trạm quan trắc môi trường không khí, 1 trạm quan trắc môi trường nước sông và 4 trạm quan trắc môi trường nước biển, đến nay, cả 8 trạm quan trắc đã hoàn thành.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) đã tổ chức nghiệm thu, vận hành thử đối với 8 trạm quan trắc này để bảo đảm các điều kiện trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Sau khi các công trình quan trắc tự động và hạ tầng trung tâm điều hành đi vào vận hành, khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đánh giá tổng thể hiệu quả và mức độ đáp ứng yêu cầu của công trình về giám sát, cảnh báo môi trường của thành phố theo quy định.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích