Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

.

Cần phải nỗ lực nhiều hơn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo mới hoàn thành được nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 2-2022, đặc biệt là mục tiêu đẩy nhanh hơn tốc độ phục hồi, tăng trưởng kinh tế cả năm 2022. Đây là nội dung cốt lõi được thảo luận kỹ về các giải pháp tại hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra hôm qua (14-4).

Mặc dù trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu sự ảnh hưởng nặng nề do Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, HĐND thành phố; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trong quý 1-2022 của thành phố đạt được những kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2021.

Thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp của thành phố rất quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Tuy vậy, nền kinh tế của thành phố phục hồi còn chậm, tốc độ tăng trưởng còn thấp. Điều này cho thấy còn nhiều hạn chế trong nội tại của nền kinh tế, còn nhiều điểm nghẽn về cơ chế và trong quản lý điều hành. Một số chủ trương, chính sách triển khai chưa đúng tiến độ. Những hạn chế này đặt ra cho nhiệm vụ trong quý 2, thành phố cần tạo được sức bật mạnh mẽ hơn về phục hồi và tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn.

Theo đó, thành phố cần tiếp tục rà soát, có cơ chế, chính sách và giải pháp tăng nguồn lực cho đầu tư công để thúc đẩy thu hút đầu tư từ khu vực ngoài ngân sách, ưu tiên vào 3 trụ cột kinh tế và 5 lĩnh vực mũi nhọn mà Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã xác định.

Thành phố phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án, đất đai liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và bản án góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; lựa chọn thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, tái tạo...

Về du lịch, cơ quan quản lý Nhà nước cần tham mưu lãnh đạo thành phố định hướng, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp làm mới các sản phẩm hiện có phù hợp xu hướng, thị hiếu bằng nhiều hình thức, ý tưởng sáng tạo và bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn, an ninh điểm đến. 

Một trong những nhiệm vụ góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố là tiếp tục thực hiện có hiệu quả phòng, chống Covid-19 với quan điểm đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trong phát biểu bế mạc hội nghị, nhấn mạnh năm 2022 được xác định là năm tiền đề, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ. Do đó, mỗi Thành ủy viên, mỗi người đứng đầu địa phương, đơn vị cần thể hiện tính gương mẫu, đầu tàu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 2, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy đề ra.

TRUNG ĐOÀN

;
;
.
.
.
.
.