Tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp

.

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, sáng 22-6, Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện giám sát các nhiệm vụ công tác của ngành Thanh tra thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, đối với công tác thanh tra, Thanh tra thanh phố đã tổ chức 6 đoàn thanh tra. Đến nay đã ban hành kết luận thanh tra 1 đoàn, chuyển 1 vụ việc với 5 đối tượng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Hiện còn 4 đoàn thanh tra đang dự thảo kết luận thanh tra, 1 đoàn thanh tra đang triển khai thanh tra tại đơn vị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực, hiệu quả trên cả hai mặt phòng và chống. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng cao. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra thành phố được giải quyết kịp thời thông qua việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại công khai, dân chủ và ban hành quyết định giải quyết đúng quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra thành phố đã tiếp nhận và xử lý 52 đơn thư, trong đó có 14 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo và 32 đơn kiến nghị.

Theo Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long, hiện lực lượng của Thanh tra thành phố còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác thanh tra ở các lĩnh vực đấu thầu mua sắm, quản lý đầu tư…

Bên cạnh đó, hiện có nhiều cơ quan khác nhau yêu cầu báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng thời điểm yêu cầu báo cáo không thống nhất dẫn tới việc thu thập số liệu báo cáo của ngành gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Thanh tra thành phố đề nghị Ban Pháp chế có ý kiến với các ngành để thống nhất thời điểm báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Bá Cử ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Thanh tra thành phố cũng như các sở, ngành, địa phương đã phối hợp tốt trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Thanh tra thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài, những vấn đề nhạy cảm để tìm cách xử lý dứt điểm, không để khiếu kiện vượt cấp; chú trọng công tác hậu kiểm sau kết luận thanh tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ... Đoàn giám sát ghi nhận các đề xuất, kiến nghị và sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp tới.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.