Bảo đảm việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

.

Ngày 22-9, Đoàn kiểm tra số 3 về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra về thực hiện QCDC tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo phường Hòa Cường Nam cho biết, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân đều được thực hiện tốt trên tinh thần công khai, dân chủ như: công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19; bình xét, đối thoại với hộ nghèo...

Việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của công dân kịp thời đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân cũng như việc tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND phường tiếp nhận, giải quyết 1.466 hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; đồng thời hướng dẫn tổ chức, công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử, thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao kết quả phường Hòa Cường Nam đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Các văn bản chỉ đạo của phường đều được triển khai nghiêm túc, hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an sinh xã hội tốt cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị phường Hòa Cường Nam cần làm tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh công tác định hướng thông tin, tuyên truyền để người dân được tiếp cận các thông tin chính xác.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.