Đa dạng hình thức tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả

.

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC),  công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng, giúp  ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Với nhận thức đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng kịp thời và đa dạng các hình thức tuyên truyền trong công tác PCTNTC, bước đầu đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022.  Ảnh: B.T.G
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022. Ảnh: B.T.G

Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với học và làm theo gương Bác

Để cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là điểm mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng thời, đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 24-1-2022 về học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc để triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng mẫu đăng ký làm theo Bác thống nhất trong toàn thành phố, tránh việc có nhiều mẫu đăng ký và chồng chéo với nhau trong triển khai đăng ký làm theo Bác.

Để Chuyên đề năm 2022 của Chỉ thị số 05-CT/TW sớm đi vào cuộc sống, giúp cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố đạt hiệu quả tốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn và một số văn bản mới của Đảng đến các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy bằng hình thức trực tuyến ở 78 điểm cầu với hơn 5.000 đảng viên tham gia trên toàn thành phố. Tại một số điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc và phường đã mở rộng thành phần mời dự nên có số lượng đại biểu cao hơn thành phần dự kiến, tiêu biểu như: điểm cầu Công an thành phố, điểm cầu phường An Khê, phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê).

Trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã có sự sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức như qua zalo, trang thông tin điện tử, tuyên truyền lưu động... Ngoài ra, ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã linh hoạt tổ chức 896 lớp tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 112.000 lượt người dân tham dự; phát hành hơn 12.000 đầu sách, tài liệu; hơn 30.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về PCTNTC…

Bên cạnh đó, công tác tham mưu xây dựng, ban hành hướng dẫn mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng được chú trọng thực hiện vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) và dịp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022; tham mưu tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Một trong những nội dung của cuộc thi là tìm hiểu bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới” tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTNTC. Hội thi được triển khai sâu rộng đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, hiện đại. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đang phối hợp Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền về công tác PCTNTC.

Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, hằng tuần báo cáo về Ban để kịp thời tham mưu, xử lý. Ban định hướng các bài viết của Nhóm chuyên gia thành phố, Tổ công tác báo chí thành phố về các nội dung phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác phòng, chống Covid-19 đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố và Báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố; duy trì quản lý, vận hành nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ hơn 1.300 tin, bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thu hút nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường thời lượng, dung lượng, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm các tuyến tin bài tích cực, chủ lưu, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội nhằm áp chế thông tin xấu độc. Hằng năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện hơn 100.000 sản phẩm tin, bài truyền thông cả báo in, báo điện tử và bản tin truyền hình về công tác PCTNTC; phát sóng định kỳ hằng tuần qua chuyên mục “Góc nhìn pháp luật”, “An ninh Đà Nẵng”, “Vì an ninh Tổ quốc”…

Bằng sự sáng tạo, các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTNTC trên không gian mạng với nhiều hình thức: thi xây dựng video clip, tuyên truyền trên các fanpage, nói chuyện thời sự, hái hoa dân chủ, giao lưu, tọa đàm, xuất bản sách… Những việc làm đa dạng, phong phú đó đã giúp cho công tác tuyên truyền về PCTNTC trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để đẩy mạnh, đa dạng hóa hơn nữa công tác tuyên truyền về PCTNTC trên địa bàn thành phố, góp phần tích cực vào kết quả chung của thành phố trong công tác PCTNTC.

ĐOÀN NGỌC HÙNG ANH
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

;
;
.
.
.
.
.