Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế

.

ĐNO - Sáng 17-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01).... theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểuchỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và  Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Huyền cùng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đề án 01 là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ mà Hội LHPN Việt Nam vinh dự được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

Việc phê duyệt đề án ngay từ đầu năm 2023 là niềm vui lớn đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam, là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ cả nước trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và tạo việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Cùng với đó, việc Chính phủ phê duyệt đề án này với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là căn cứ quan trọng để tổ chức hội cùng các ngành, các cấp thúc đẩy hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” nằm trong khuôn khổ đề án 939 nhằm khích lệ những ý tưởng, khởi nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở phát huy những thế mạnh của địa phương để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đem lại việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể hội viên, phụ nữ tiếp tục mạnh dạn, tự tin tham gia, hưởng ứng cuộc thi để hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh với tinh thần khởi nghiệp quốc gia, vừa làm giàu cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, vừa đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa phải) và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: X,D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bìa phải) và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nguyễn Thị Huyền cùng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: X.D

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án; khẳng định các đề án của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ; tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước tham gia phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hội LHPN Việt Nam sẽ triển khai thành công đề án 01; đồng thời khuyến khích phụ nữ cả nước tích cực tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”.

Để đề án sớm đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện đề án theo từng giai đoạn và hàng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bám sát các định hướng, chủ trương của Đảng về hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, đặc biệt quan tâm mục tiêu “xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực” trong hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Các bộ, ngành, cơ quan quan tâm cân đối, bố trí kinh phí trong các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện nội dung phát triển kinh tế tập thể; rà soát đánh giá nhu cầu nhân lực nữ, xây dựng các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhân lực nữ phục vụ phát triển kinh tế tập thể.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đề án; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, ưu tiên lồng ghép vào các chương trình, đề án có liên quan nhằm tạo điều kiện cho Hội LHPN thực hiện Đề án 01.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.