Quảng Nam - Đà Nẵng đồng hành phát triển

.

Sau 23 năm chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ mỗi địa phương, Quảng Nam và Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đóng góp lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy hai mà một, trong sự phát triển của mỗi địa phương hôm nay luôn có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt của cả hai. Sự phát triển của Quảng Nam chính là sự phát triển của Đà Nẵng và ngược lại. Hay nói cách khác, Quảng Nam và Đà Nẵng không thể phát triển chỉ cho riêng mình.

Buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng ngày 30-11 nhằm đánh giá định kỳ chương trình hợp tác phát triển của hai địa phương (theo tinh thần Thông báo kết luận số 385-TB/TU, ngày 30-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam) là minh chứng cho sự hợp tác phát triển của Quảng Nam và Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả cụ thể, thiết thực đối với mỗi bên.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương đa dạng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Sự hợp tác tạo nên sự phát triển nhanh chóng, năng động, góp phần tạo nên một diện mạo đô thị hiện đại cũng như thay đổi tích cực ở các vùng nông thôn mới và đổi thay đời sống nhân dân của hai địa phương.

Những dự án, công trình, chương trình là minh chứng sinh động cho sự hợp tác phát phát triển không thể tách riêng giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã và đang xúc tiến triển khai. Đó là chương trình liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng tam giác Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn. Theo đó, hai bên đã phối hợp thực hiện công tác lập, tổ chức và quản lý quy hoạch, để đảm bảo khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn.

Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Surbana Jurong (Singapore) để lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, bao gồm hợp phần đảm bảo khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn.

Hai bên tiếp tục hợp tác, kết nối cung cầu phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hoạt động liên kết quảng bá du lịch được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, tiết kiệm được ngân sách cho từng địa phương; xây dựng 8 chuỗi sản phẩm an toàn trong thỏa thuận hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản…

Cũng tại cuộc làm việc này, lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận, thống nhất tiếp tục đưa chương trình hợp tác phát triển với 14 nội dung giữa Quảng Nam - Đà Nẵng nhanh, mạnh, toàn diện và đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận thống nhất quan điểm, chủ trương, giải pháp tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai dự án trọng điểm: Làng đại học Đà Nẵng, dự án khơi thông sông Cổ Cò; kiến nghị với Chính phủ sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến quốc lộ 14G, quốc lộ 14B  và quốc lộ 14D (trong giai đoạn 2021 - 2025); hợp tác xây cầu Quảng Đà qua sông Yên; quản lý sử dụng tài nguyên nước…

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu phát triển mới cho hai địa phương, trong đó xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân là điểm tương đồng của hai đảng bộ.

Bước vào một giai đoạn mới cũng mở ra nhiều triển vọng mới cho sự hợp tác phát triển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng ngày càng bền chặt trên mối quan hệ tương hỗ: thành tựu phát triển của bên này cũng chính là sự phát triển của bên kia và ngược lại. Quảng Nam và Đà Nẵng chia nhưng không hề tách, mãi mãi gắn bó keo sơn tình anh em một nhà.

Cùng chung một truyền thống “trung dũng, kiên cường”, Quảng Nam - Đà Nẵng, hai địa phương anh em sẽ tiếp tục nêu cao nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó đặc biệt, xác định quyết tâm cao cùng nhau vượt khó đi lên, cùng dang tay mở rộng kết nối và lan tỏa mối liên kết vùng với các tỉnh bè bạn trong khu vực và trong cả nước mở ra một trang mới cho sự phát triển bền vững đi lên của đất nước.

CHU VĂN

;
;
.
.
.
.
.