Thời sự và bàn luận

Xây dựng lộ trình chi tiết giải ngân vốn đầu tư công

06:52, 28/02/2023 (GMT+7)

Nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc nên công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và 2022 đạt tỷ lệ cao. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện và ban quản lý dự án tập trung cao độ để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Vốn đầu tư công luôn là nguồn lực lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Dòng vốn này nếu được khơi thông, giải ngân sớm sẽ góp phần tăng trưởng GRDP, thúc đẩy phát triển. Chính vì vậy, thành phố quyết liệt, tập trung thực hiện công tác đầu tư công. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã phải lập kế hoạch với lộ trình chi tiết để yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành thi công vào các mốc thời gian cụ thể nhằm giải ngân tối đa vốn đã bố trí. Đồng thời yêu cầu nhà thầu huy động phương tiện, nhân lực thi công để có khối lượng thi công được xác nhận là làm thủ tục để thanh toán, giải ngân vốn ngay.

Các công trình, dự án được hoàn thành thì làm thủ tục thanh, quyết toán ngay; không còn “đủng đỉnh” làm thủ tục để thanh, quyết toán vào cuối năm như trước đây. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thậm chí, kết quả giải ngân không đạt yêu cầu, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm, kể cả các công trình, dự án có vốn đầu tư nhỏ nhằm tránh “tích tiểu thành đại”. Lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên kiểm tra thực tế, rà soát tiến độ, họp với các ban quản lý dự án, chủ đầu tư để đôn đốc tiến độ thực hiện, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Kinh nghiệm từ việc khởi công dự án Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung vào giữa tháng 12-2022 cho thấy, dù chậm khởi công hơn kế hoạch ban đầu 3 tháng, nhưng nếu không có kế hoạch với lộ trình cụ thể thì khó theo dõi, khó biết thủ tục đang ách tắc ở đâu, khó biết vướng mắc nào đang gặp phải để tháo gỡ..., dễ dẫn đến thời gian chậm trễ kéo dài.

Nghĩa là phải quản trị dự án bài bản bằng quy trình và hệ thống tự động hóa (phần mềm) tương tự như sơ đồ Gantt để giữ cho dự án đi đúng hướng, nhất là dự án có nhiều nhiệm vụ phụ thuộc nhau và nhiều nhiệm vụ triển khai đồng thời. Việc này cần được áp dụng ở tất cả các dự án, công trình, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giải ngân vốn đầu tư công.

Song hành với công tác thi công và triển khai thực hiện các thủ tục cho các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố quan trọng và chứa đựng nhiều điểm nghẽn, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công. Những năm qua, nhất là trong năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án, công trình gặp nhiều vướng mắc, nhất là giá đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư.

Việc chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm giải ngân vốn đền bù giả tỏa, chậm có mặt bằng thi công nên hạn chế hoặc không có khối lượng thi công để giải ngân vốn đầu tư. Để giải quyết các vướng mắc này, các sở, ban, ngành cần khẩn trương trình UBND thành phố ban hành các quy định về suất tái định cư tối thiểu, chính sách bố trí chung cư nhà ở xã hội cho các hộ giải tỏa có như cầu bức thiết về chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bố trí đất tái định cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để có đất thực tế bố trí cho các hộ giải tỏa...

Từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao hơn 7.947 tỷ đồng (trong đó, kế hoạch vốn xây lắp đã phân bổ là 5.207 tỷ đồng, kế hoạch vốn đền bù đã phân bổ là 780 tỷ đồng), thành phố đã đề ra những mục tiêu, lộ trình cụ thể để thực hiện. Trong đó, tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng 38 công trình, khởi công 25 công trình chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023; giải quyết dứt điểm tối thiểu 50% dự án trong tổng số 226 dự án kéo dài nhiều năm...

Thành phố xây dựng lộ trình thực hiện để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023: phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao trong quý 2-2023; đến ngày 30-4, giải ngân đạt 12% kế hoạch vốn được giao; ngày 30-6, giải ngân đạt 30%; ngày 30-9 đạt 50%; ngày 31-12, đạt 80% và đến ngày 31-1-2024, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Với nhiều thuận lợi lẫn khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, tập trung của thành phố trong triển khai sớm công tác đầu tư công ngay từ đầu năm đã thể hiện quyết tâm và niềm tin đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong năm 2023 như mục tiêu và lộ trình đã đặt ra.

HOÀNG HIỆP

.